نقش پیکره‌های زبانی در تحلیل گفتمان: تحلیل گفتمان پیکره‌یار

فایل پیوست: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
نقش پیکره‌های زبانی در تحلیل گفتمان چیست؟
چگونه زبان‌شناسی پیکره‌ای پژوهشگر حوزه تحلیل گفتمان را یاری می‌کند؟
مخاطبان: 
اساتید و دانشجویان رشته زبان‌شناسی همگانی و زبان‌شناسی رایانشی
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۱۲ شهريور ۱۳۹۸
نقش پیکره‌های زبانی در تحلیل گفتمان

افزودن دیدگاه