اهمیت و ضرورت حاکمیت داده در توسعه اینترنت اشیا

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
اهمیت و ضرورت تعیین حکمرانی داده در اینترنت اشیا چیست؟
چه راهکارها و روش‌هایی برای موضوع حاکمیت داده در اینترنت اشیا پیشنهاد می‌شود؟
چکیده: 

در این سخنرانی، ابتدا اینترنت اشیا از منظر فناوری، اقتصادی، امنیت، حقوق و مقررات مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه روند شکل‌گیری بازار، چالش‌های امنیتی، مقرراتی و راهکارهای توسعه بازار ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز ضرورت و اهمیت حکمرانی داده در موضوع اینترنت اشیا و راهکارهای پیشنهادی برای پیشبرد این موضوع در کشور رائه خواهد شد.

موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۱۶ آبان ۱۳۹۶
اهمیت و ضرورت حاکمیت داده در توسعه اینترنت اشیا

افزودن دیدگاه