قوانین حقوقی نوین حاکم بر تجارت الکترونیکی (بررسی تطبیقی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران و فرانسه)

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۱۸ آبان ۱۳۹۰

سرفصل‌های سخنرانی:

کادر حقوقی وب‌سایت تجاری:

  • شناسایی و نام‌گذاری وب‌‌سایت تجاری؛
  • مسئولیت حقوقی و کیفری تأمین‌کنندگان سیستم اینترنتی.

بهره‌برداری از وب‌سایت تجاری:

  • تبلیغات الکترونیکی؛
  • انعقاد قرارداد الکترونیکی.

حل دعاوی ناشی از معاملات الکترونیکی:

  • قانون حاکم بر قرارداد الکترونیکی؛
  • مرجع قضایی صالح به رسیدگی دعاوی ناشی از معاملات الکترونیکی.
قوانین حقوقی نوین حاکم بر تجارت الکترونیکی (بررسی تطبیقی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران و فرانسه)

افزودن دیدگاه