مدیریت دانش: ماهیت، چالش‌ها و راهکارهای تحقق آن در ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۸ دى ۱۳۹۰

سرفصل‌های سخنرانی:

 • تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش؛
 • چیستی دانش؛
 • چیستی و تحولات مدیریت دانش؛
 • فرایند مدیریت دانش؛
 • زیرساخت‌های مدیریت دانش؛
 • عملکرد، سودمندی و قابلیت‌های مدیریت دانش؛
 • رویکردهای مدیریت دانش؛
 • کتابداری و مدیریت دانش؛
 • مدیریت دانش در عمل؛
 • پیاده‌سازی و گرایش‎های مدیریت دانش؛
 • چالش‌های مدیریت دانش در ایران؛
 • آینده مدیریت دانش در ایران.

سخنران: دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیریت دانش: ماهیت، چالش‌ها و راهکارهای تحقق آن در ایران

افزودن دیدگاه