ارائه رویکردی مبتنی بر یادگیری عمیق برای کشف کلاهبرداری در سرویس‌های پرداخت مالی

ارائه رویکردی مبتنی بر یادگیری عمیق برای کشف کلاهبرداری در سرویس‌های پرداخت مالی
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۵
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۱۶۶-۱۸۲
چکیده

کشف خودکار کلاهبرداری در سرویس‌های پرداخت مالی یکی از موضوعاتی است که با توجه به استفاده روزافزون از این نوع سرویس‌ها و افزایش حجم نقل و انتقالات مالی انجام شده در سیستم‌های بانکی از اهمیت بالایی برخوردار گشته است. بدین منظور نیازمند سیستمی هوشمند هستیم که بتواند با استفاده از ویژگی‌های مختلف یک تراکنش مالی، قانونی یا غیرقانونی بودن آن را به صورت بلادرنگ و با دقت قابل قبولی تشخیص دهد. برای طراحی چنین سیستمی در این مقاله از الگوریتمی مبتنی بر یادگیری عمیق بهره گرفته می‌شود. پس از تشریح الگوریتم پیشنهادی، کارایی آن با استفاده از یک مجموعه از تراکنش‌های مالی واقعی ارزیابی می‌گردد که به عنوان مجموعه داده‌معیار در پیشینه پژوهش شناخته می‌شود. سپس مقایسه‌ای بین الگوریتم پیشنهادی با دو الگوریتم نزدیک‌ترین همسایگی و ماشینبردار پشتیبان صورت می‌گیرد. نتایج محاسباتی ضمن تایید کارایی الگوریتم پیشنهادی در مجموعه داده معیار، حاکی از صحت ۹۶ درصدی و دقت ۹۸ درصدی آن است.

استناد: 

صدیقی، امیرحسین، و آرمان ساجدی‌نژاد. ۱۳۹۸. ارائه رویکردی مبتنی بر یادگیری عمیق برای کشف کلاهبرداری در سرویس‌های پرداخت مالی. دوفصلنامه مدیریت اطلاعات ۵ (۱): ۱۶۶-۱۸۲.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه