نیازهای آموزشی کتابداران برای ارائه خدمت به کاربران با آسیب بینایی: دیدگاه کتابداران و استادان علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران

نیازهای آموزشی کتابداران برای ارائه خدمت به کاربران با آسیب بینایی: دیدگاه کتابداران و استادان علم اطلاعات و دانش‎شناسی ایران
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۵
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۱۷۴-۱۹۴
چکیده

هدف: شناسایی آموزش‌‌های مورد نیاز برای پرورش مهارت‌های کتابداران برای خدمت به کاربران با آسیب بینایی است.

روش/ رویکرد پژوهش: با استفاده از روش تحلیل محتوا، مهارت‌ها و تخصص‌های لازم برای کتابداران در قالب ۲۱ مقوله از منابع استخراج شد؛ و سپس با استفاده از پرسشنامه آنلاین، رویکرد کتابداران کتابخانه‌های نابینایان و استادان رشته کتابداری در ایران بررسی شد.

یافته‌ها: اکثر کتابداران و همچنین اساتید رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی برنامه‌های آموزشی موجود را به‌منظور کسب مهارت‌های لازم برای ارائه خدمات کتابخانه‌ای به کاربران با آسیب بینایی کارآمد نمی‌دانند. حدود ۸۵ درصد کتابداران و ۵۵ درصد استادان با اختصاص یک درس اختصاصی به این موضوع موافق هستند. موضوعاتی که باید در این درس مورد بحث قرارگیرند، اولویت‌بندی شده‌اند.

نتیجه‌گیری: دانشجویان رشته کتابداری نیاز مبرمی به آشنایی با مسائل مرتبط با کاربران با آسیب‌های بینایی و به‌طور کلی کاربران با معلولیت‌های جسمانی و روانی دارند. با وجود اینکه در مورد موضوعات مورد نیاز برای آموزش مهارت‌های مربوطه، فاصله زیادی بین عمل و نظر در رشته کتابداری وجود ندارد، اما این فاصله در مورد اختصاص یک درس اختصاصی بیشتر است. همچنین با توسعه‌ فناوری‌های مختلف در کتابخانه‌ها، موضوعات مرتبط با آنها بیشتر مورد ترجیح کتابداران و استادان است.

استناد: 

رسولی، بهروز، نادر نقشینه، و ابراهیم حیدری. ۱۳۹۳. نیازهای آموزشی کتابداران برای ارائه خدمت به کاربران با آسیب بینایی: دیدگاه کتابداران و استادان علم اطلاعات و دانش‎شناسی ایران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۲۵ (۱): ۱۷۴-۱۹۴.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه