تجربه مشتری

از تجربه کاربر تا تجربه مشتری

از تجربه کاربر تا تجربه مشتری

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن