تحلیل روند

تحلیل روند یک حوزه علمی با استفاده از اطلاعات کتابشناختی مقالات

تحلیل روند یک حوزه علمی با استفاده از اطلاعات کتابشناختی مقالات

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
برگزاری سخنرانی علمی «تحلیل روند یک حوزه علمی با استفاده از اطلاعات کتابشناختی مقالات»

برگزاری سخنرانی علمی «تحلیل روند یک حوزه علمی با استفاده از اطلاعات کتابشناختی مقالات»

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» سخنرانی علمی «تحلیل روند یک حوزه علمی با استفاده از اطلاعات کتابشناختی مقالات» با سخنرانی اشکان خطیر،‌ دانشجوی دکترای مهندسی فناوری اطلاعات، روز سه‌شنبه پنجم تیر در ایرانداک برگزار می‌شود.

پنلیست این سخنرانی...