ارزیابی

آغاز کار سامانه نظرسنجی ایرانداک (سنا)

آغاز کار سامانه نظرسنجی ایرانداک (سنا)

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» سامانه نظرسنجی ایرانداک (سنا)، برای مدیریت پرسشنامه‌های مختلف برای نظرسنجی از کاربران سامانه‌ها و خدمات گوناگون آغاز به‌ کار کرد.

 این سامانه دارای این قابلیت است که می‌توان از کاربران یک پرسش کلی در «گجت» یا «پاپ‌آپ» داشت و اگر بخواهند، آنان را به برگ پرسشنامه راهنمایی کرد. در...

کسب بالاترین امتیاز پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال ۱۳۹۳، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات بالاترین امتیاز را در گروه خود، بدست آورد.

کمیسیون نشریات علمی در راستای رتبه بندی و ارتقای نشریات علمی کشور با استفاده از شاخص‌های مورد نظر، ارزیابی نشریات علمی را سال ۱۳۹۳ به انجام رساند.

در این...