اصطلاح‌شناسی

مکتب اصطلاح‌شناسی شناختی

مکتب اصطلاح‌شناسی شناختی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
فعالیت‌های بین‌المللی اصطلاح‌شناسی و کاربرد آن در بازنمایی دانش

فعالیت‌های بین‌المللی اصطلاح‌شناسی و کاربرد آن در بازنمایی دانش

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
دومین نشست نقد کتاب با عنوان «ساختواژه اصطلاح‌شناسی ومهندسی دانش»

دومین نشست نقد کتاب با عنوان «ساختواژه اصطلاح‌شناسی ومهندسی دانش»

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، کتابخانه