دومین نشست نقد کتاب با عنوان «ساختواژه اصطلاح‌شناسی ومهندسی دانش»

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، کتابخانه
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۱۵ بهمن ۱۳۹۳

پدیدآور: دکتر ملوک‌السادات حسینی بهشتی، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

منتقدان:  دکتر فریبرز خسروی، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

        دکتر سیدمهدی طاهری، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی و رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی

دومین نشست نقد کتاب با عنوان «ساختواژه اصطلاح‌شناسی ومهندسی دانش»

افزودن دیدگاه