تحلیل عرضه و تقاضای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه انرژی در پایگاه گنج

چکیده

شناسایی وضعیت موجود عرضه وتقاضای پژوهش در حوزه‌های مختلف یکی از نیازهای اساسی مدیران و سیاست‌گذاران پژوهشی است. تحلیل وضعیت پژوهش‌های حوزه انرژی به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در اقتصاد و سیاست کشور دارد، ضروری است؛ از سوی دیگر، از آنجا که این حوزه از دانش، شامل پژوهش‌های میان‌رشته‌ای زیادی بوده و طیف گسترده‌ای از رشته‌های دانشگاهی و حوزه‌های موضوعی را در بر می‌گیرد، نیازمند ارائه روش‌های هوشمند، جامع و کلی است تا بتوان حجم گسترده پژوهش‌های آن را تحلیل و مدیریت کرد.

پایگاه اطلاعاتی گنج دربردارنده بخش قابل توجهی از پژوهش‌های این حوزه است که در قالب پایان‌نامه و رساله (پارسا) تولید و به جامعه پژوهشی عرضه شده‌اند،‌ همچنین جستجوهای فراوانی بصورت روزانه توسط پژوهشگران در موضوعات مرتبط با حوزه انرژی در این پایگاه انجام می‌شود که حاوی اطلاعات ارزشمندی از موضوعات مورد تقاضای جامعه پژوهشی است. این مطالعه به دنبال آن است تا پس از شناسایی و استخراج منابع پژوهشی عرضه شده و تقاضاشده مرتبط با حوزه انرژی در این پایگاه، شکاف بین موضوعات عرضه شده در پارساها را با موضوعات تقاضا شده توسط جویشگران تحلیل و ارائه نماید.

در این پژوهش مجموعه پارساهای موجود در پایگاه گنج و مرتبط با حوزه انرژی به عنوان بعد عرضه در نظر گرفته خواهد شد. برای شناسایی مطالعات مرتبط با این حوزه از اصطلاح‌نامه‌های موضوعی و استفاده از کلمات پرتکرار این حوزه استفاده خواهد شد. سپس موضوعات موجود در این حوزه با بکارگیری تکنیک‌های متن‌کاوی و پردازش زبان طبیعی (NLP) و رده‌بندی موضوعی شناسایی و استخراج می‌شود و تحلیل کتابشناختی این موضوعات از منظرهای زمانی، فراوانی منابع، سازمان‌های تولید‌کننده، سهم موضوعات و رشته‌های دانشگاهی در تولید منابع و پدیدآوران فعال در این حوزه مدنظر خواهد بود. سپس جستجوهایی که توسط کاربران واقعی در پایگاه گنج صورت پذیرفته، مورد توجه قرار خواهد گرفت و بر اساس موضوعات مستخرج از بخش پیش، جستجوها دسته‌بندی و تحلیل کتابشناختی آنها ارائه خواهد شد. در نهایت ماتریس عرضه و تقاضای موضوعات شناسایی شده در حوزه انرژی ترسیم و هر یک از موضوعات از منظر عرضه و تقاضا بررسی خواهد شد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ربیعی، محمد، و سمیه فتاحی. زودآیند. تحلیل عرضه و تقاضای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه انرژی در پایگاه گنج. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه