رمزگذاری تابعی: دیدگاهی جدید در رمزنگاری کلید عمومی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سرای دانش
ارائه‌دهنده: 
نوع مناسبت: 
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
شنبه - ۲۶ تير ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۰
رمزگذاری تابعی: دیدگاهی جدید در رمزنگاری کلید عمومی

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی