رمزگذاری تابعی: دیدگاهی جدید در رمزنگاری کلید عمومی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سرای دانش
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۶ تير ۱۳۹۵
رمزگذاری تابعی: دیدگاهی جدید در رمزنگاری کلید عمومی

افزودن دیدگاه