نمایه‌سازی خودکار داده‌های چند رسانه‌ای

سخنران: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
منظور از نمایه‌سازی خودکار چیست؟
نمایه‌سازی خودکار داده‌های چندرسانه‌ای به چه صورت است؟
چکیده: 

در این سخنرانی در ابتدا به موضوع نمایه‌سازی به صورت کلی پرداخته خواهد شد. می‌توان با توضیحاتی در مورد نمایه‌سازی مستندات متنی آغاز کرد. سپس به توضیحاتی در مورد ماهیت داده‌های چند رسانه‌ای پرداخته خواهد شد و نمونه‌هایی از آن بیان می‌شود. در ادامه سخنرانی به صورت کلی در مورد خودکار کردن فرایند نمایه‌سازی چندرسانه‌ای مطالبی ارائه خواهد شد؛ و اینکه چطور می‌توان با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین این فرایند را به صورت خودکار تبدیل کرد.

موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۰۲ بهمن ۱۳۹۸
نمایه‌سازی خودکار داده‌های چند رسانه‌ای

افزودن دیدگاه