علوم انسانی در رایاسپهر

سخنران: 
فایل پیوست: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
رایاسپهر چیست؟
جایگاه علوم و فنون به‌ ویژه علوم انسانی در رایاسپهر کجاست؟
جایگاه زبان‌شناسی و زبان فارسی در رایاسپهر کجاست؟
چکیده: 

دوران کنونی را عصر انفجار اطلاعات، دوران موج سوم تحولات جهانی، انقلاب انفورماتیک و روزگار فناوری اطلاعات نامیده‌اند. ما در فضائی رایانشی و الکترونیکی (یعنی رایاسپهر) شناوریم. برای اینکه بتوانیم در چنین فضائی جایگاه شایسته خود را به‌دست آوریم و هم‌دوش دیگران پیش‌رویم، چه باید بکنیم؟

وضعیت و جایگاه علوم انسانی بویژه زبان‌شناسی و زبان و فرهنگ ما چگونه است؟ نقش برنامه‌ریزان زبان، زبان‌شناسان و دست‌اندرکاران این حوزه چیست؟ در پایان راهبردها و راه‌کارهایی برای رویارویی با آن‌ها پیشنهاد می‌شود.

موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۰۴ دى ۱۳۹۸
علوم انسانی در رایاسپهر

افزودن دیدگاه