دورکاری در سازمان‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

دورکاری در سازمان‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
ویراستار: 
۱۳۹۳
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۸۷۸
۱۹۵ صفحه
۸۰,۰۰۰ ریال
چکیده

ساختارهای سازمانی و شغلی در سال‌های اخیر دچار تغییرات بنیادینی شده‌اند. بسیاری از سازمان‌ها برای موفقیت در رقابت‌های اقتصادی جهانی باید چشم‌اندازهای آینده را ترسیم و مطابق با آن به فعالیت بپردازند. افزایش رقابت و نیاز به بقا در عرصه کنونی باعث تغییر در الگوهای کاری سازمان‌ها در جهت پاسخگویی به نیازهای متغیر کاربران شده است. به‌طور کلی، ماهیت تقاضاها از حیث سرعت، کیفیت، سودمندی و مانند آن دچار تغییر شده و سازمان‌ها جهت برآوردن این تقاضاها نیازمند تغییرات اساسی در نحوه سازمان‌دهی و ماهیت نیروی کار خود هستند. انواع فناوری‌های اطلاعاتی در این زمینه به کمک سازمان‌ها آمده‌اند تا الگوهای کاری انعطاف‌پذیر و مستقل از زمان و مکان پدیدار شوند. کتاب حاضر کوشیده است تا دورکاری را زوایای مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. خواندن این کتاب برای دورکاران، سازمان‌های مترصد این شیوه کاری و دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی پیشنهاد می‌شود.

موضوع: 
استناد: 

نجفقلی‌نژاد ورجوی، اعظم، علی صادق‌زاده وایقان، و عظیمه نجفقلی‌نژاد ورجوی. ۱۳۹۳. دورکاری در سازمان‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. ویراسته حمید کشاورز. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه