توسعه مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی: مطالعه موردی سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

توسعه مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی: مطالعه موردی سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۵
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۴۰-۶۰
چکیده

یکى از گزینه‌هاى دولت‌ها براى ارتقای کیفیت خدمات و افزایش دسترس‌پذیری آن‌ها، بهره‌گیرى از فناورى اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیکی می‌باشد. یکی از خدمات قابل ارائه به شهروندان و سیاست‌گذاران در چارچوب دولت الکترونیکی، خدماتی مانند ایجاد ارتباطات علمی، ارائه سابقه پژوهش‌های انجام پذیرفته در کشور، ارائه دستاوردهای پژوهشی با رعایت قوانین و حقوق مالکیت معنوی، ارائه استانداردهای مختلف در زمینه نشر و ارتباط علمی و بازنمایی وضعیت علم و پژوهش در کشور است که از مجموع آن‌ها می‌توان به‌عنوان مدیریت اطلاعات علمی نام برد. در این پژوهش قصد داریم نقش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) را در ارائه خدمات مدیریت اطلاعات علمی در چارچوب دولت الکترونیکی بیان نماییم. 
در چند سال اخیر، مدل‏‌های مختلفی برای مراحل توسعه دولت الکترونیکی پیشنهاد شده است. البته به‌ دلیل این‌که، این مدل‏‌ها بر اساس نظریه‏‌های مختلفی پایه‌گذاری شده‌اند، تطبیق وضعیت فعلی کشور با آن‌ها دارای چالش‌هایی است. مدل‏‌های مختلف، چالش‏‌های زیادی را نه تنها در فهم نتایج بلکه در برنامه‌ریزی برای توسعه دولت الکترونیکی ایجاد می‌‏نمایند. به دلیل وجود نظریه‌ها و مدل‌های گوناگون، در این مقاله نخست، روند توسعه دولت الکترونیکی در ایران بررسی می‌شود و سپس برای مورد مطالعه، نقش ایرانداک در مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی روشن می‌شود. در این راستا در این مقاله با بررسی خدمات ارائه شده در قالب دولت الکترونیکی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) سعی شده است با توجه به دسته‌بندی‌های انجام شده در مرور ادبیات، طبقه‌بندی مناسبی از خدمات ارائه شود. تطبیق خدمات ارائه شده با اسناد بالادستی در این مقاله می‌تواند نقشه راهی برای ادامه مسیر توسعه خدمات دولت الکترونیکی در پژوهشگاه باشد.
 

استناد: 

ساجدی‌نژاد، آرمان، و امیرحسین صدیقی. ۱۳۹۸. توسعه مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی: مطالعه موردی سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک). مدیریت اطلاعات ۵ (۱): ۴۰-۶۰.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه