طراحی مدلی برای بررسی عوامل موثر بر نوآوری کارکنان در سازمان‌های غیرانتفاعی ایران

طراحی مدلی برای بررسی عوامل موثر بر نوآوری کارکنان در سازمان‌های غیرانتفاعی ایران
کنگره بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار
تبریز
تاریخ کنفرانس: 
پنجشنبه - ۰۷ آبان ۱۳۹۴ تا جمعه - ۰۸ آبان ۱۳۹۴
چکیده

یکی از دلایل اصلی شکست سازمان‎ها بی‌توجهی به عامل مهم نوآوری و تاثیرگذاری آن در سطح سازمان است. فعالیت‎های اصولی و علمی ‎نوآوری، می‌تواند از شکست سازمان‌ها در دستیابی به اهداف جلوگیری کرده و احتمال موفقیت را به ‎طور چشمگیری افزایش دهد. هدف از انجام این پژوهش طراحی مدلی برای بررسی عوامل موثر بر نوآوری کارکنان در سازمان‌های غیرانتفاعی ایران است. عوامل سازمان یادگیرنده، تعلق کاری، اشتراک دانش، جو سازمانی، رهبری و انگیزه ذاتی به عنوان مولفه‌های اصلی موثر بر نوآوری مورد بررسی قرارگرفته‌اند. این پژوهش مدلی را پیشنهاد می‌کند که تاثیر عوامل موثر بر نوآوری کارکنان را در سازمان‌های غیرانتفاعی ایران مورد آزمون قرار دهد.

استناد: 

شیرانی، فرهاد، و هانیه هدائی. ۱۳۹۴. طراحی مدلی برای بررسی عوامل موثر بر نوآوری کارکنان در سازمان‌های غیرانتفاعی ایران. مقاله ارائه شده در کنگره بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار، تبریز.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه