خوداستنادی در مجلات علوم اطلاع‌رسانی و فصلنامه کتاب (۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳)

خوداستنادی در مجلات علوم اطلاع‌رسانی و فصلنامه کتاب
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۸
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۲۵-۱۳۶
چکیده

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه میزان خوداستنادی در مقالات منتشر شد در دو نشریه علوم اطلاع‌رسانی و فصلنامه کتاب بین سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ است. در این مقاله شاخص‌هایی چون تعداد خوداستنادی، میزیان خوداستنادی، میزان مقالات دارای خوداستنادی، میزان نویسندگان خوداستنادگر و همچنین روابط بین نشریه و میزان خوداستنادی، نشریه و رتبه علمی خوداستنادکنندگان، نشریه و نوع مدرک استناد شده و نشریه و عمر خوداستنادها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد علاوه بر اینکه میزان خوداستنادی در دو نشریه در سال‌های موردبررسی نسبتا پایین است، تفاوت چندانی نیز در میزان خوداستنادی بین دو نشریه دیده نمی‌شود. میزان خوداستنادی با نشریه رابطه‌ای ندارد، اما رتبه علمی در میزان خوداستنادی، نوع مدرک خوداستنادشده، و عمر خوداستنادها با نشریه رابطه دارد.

استناد: 

شهریاری، پرویز، و اسماعیل افقهی. ۱۳۸۶. خوداستنادی در مجلات علوم اطلاع‌رسانی و فصلنامه کتاب (۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳). فصلنامه کتاب ۱۸ (۴): ۱۲۵-۱۳۶.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه