دانشگاه تهران

استاد مهمان دانشکده مدیریت و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

تاریخ: 
سه شنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۵ تا شنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۸
نام موسسه: 
واحد سازمانی: 
دانشکده مدیریت و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

همکار آزمایشگاه اطلاعات دانشگاه تهران

سمت: 
تاریخ: 
يكشنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۹
نام موسسه: 
واحد سازمانی: 
آزمایشگاه اطلاعات

بررسی پرتال‌های استانی ایران

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۸۸

طراحی مدل بلوغ کتابخانه دیجیتال در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۳