کریستیان گالینسکی

فعالیت‌های بین‌المللی اصطلاح‌شناسی و کاربرد آن در بازنمایی دانش

فعالیت‌های بین‌المللی اصطلاح‌شناسی و کاربرد آن در بازنمایی دانش

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو