دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

آسیب‎شناسی فرهنگ مطالعه در جامعه ورزشی ایران

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۲