دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استاد مهمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخ: 
سه شنبه - ۰۱ دى ۱۳۸۸ تا سه شنبه - ۰۱ مهر ۱۳۹۳
واحد سازمانی: 
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها