گفتار فارسی

مسائل زبانشناختی بازشناسی گفتار فارسی

مسائل زبانشناختی بازشناسی گفتار فارسی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو