دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تحلیل فرایندهای مشتق‌سازی در واژه‎‌های مصوب فرهنگستان سوم

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
آبان ۱۳۹۴

بررسی ساختمان حرفی کلمات پیچیده در سریال‎‌ها و فیلم‌های طنز

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
آبان ۱۳۹۴