ف‍رم‍ت‌ ف‍ش‍رده‌ م‍ارک ‌۲۱: اطلاعات موجودی

ف‍رم‍ت‌ ف‍ش‍رده‌ م‍ارک ‌۲۱: اطلاعات موجودی
فروردين ۱۳۸۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

فرمت مارک ۲۱ به طور گسترده‌ای از استانداردها برای معرفی ارائه و تعویض authority کتابشناختی، طبقه‌بندی، اطلاعات جامعه و داده‌های موجودی به صورتی که برای ماشین قابل خواندن باشد،‌ استفاده می کنند. این موارد خانواده‌ای را تشکیل می دهد که شامل پنج بخش هماهنگ و مربوط به هم می باشد: فرمت مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به authority، فرمت دیگری برای داده‌های مربوط به کتابشناختی، فرمت سوم برای داده‌های طبقه‌بندی، فرمتی هم برای اطلاعات جامعه،‌ و بالاخره فرمتی برای داده موجودی‌ها،‌ هر یک از این فرمت‌های مارک به صورت جداگانه چاپ می‌شود تا توصیفات دقیق و جزئی در هر فیلد فراهم کند. فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ در یک مجله، امکان دسترسی سریع به تعریف‌های ارائه شده در متن هر یک از فرمت‌های مارک ۲۱ را فراهم می کند. همچنین مارک ۲۱ توصیف فشرده‌ای از هر فیلد اعم ازموقعیت و جای هر کاراکتر در فیلدهای عناصر داده‌های با طول ثابت، و شاخص‌ها و نشانه‌های تعریف شده در فیلد داده‌های متغیر را فراهم می کند. توصیفات کدهای زیرفیلدی و ارزش‌های کددار شده تنها موقعی ارائه می شوند که نام آنها به طور مناسب تعریف نشده باشد. فرمت فشرده اطلاعات موجودی برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها، حاوی اطلاعات موجودی‌هایی است که به صورت موجودی کتابشناختی وجود دارند و در موقعیت لیدر/۰۶ (نوع رکورد) با یک کد شناسایی می‌شوند.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

کوفی‌گر، سیامک. ۱۳۸۳. ف‍رم‍ت‌ ف‍ش‍رده‌ م‍ارک ‌۲۱: اطلاعات موجودی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی.

افزودن دیدگاه