زبان‌شناسی و کاربرد آن در حوزه بالینی: گفتار درمانی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
کاربرد زبان‌شناسی در گفتاردرمانی چیست؟
آیا می‌توان زبان‌شناسی را بالینی کرد؟
نقش ارزیابی‌های زبان‌شناختی در حوزه گفتاردرمانی چیست؟
روند رشد زبان در کودکان چگونه مختل می‌شود؟
انواع اختلالات گفتار و زبان در دوران رشد و نقش گفتاردرمانگر چیست؟
نقش زبا‌ن‌شناسی و فرایند کمکی این رشته در اختلالات فوق چگونه تبیین می‌شود؟
تاریخ برگزاری: 
۲۹ آبان ۱۳۹۸
زبان‌شناسی و کاربرد آن در حوزه بالینی

افزودن دیدگاه