تحلیل هوشمند اطلاعات: تحلیل رفتار و تحلیل مکانی جست‌وجوی اطلاعات

رویداد دوره‌ای: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۷ آذر ۱۳۹۶
تحلیل هوشمند اطلاعات: تحلیل رفتار و تحلیل مکانی جستجوی اطلاعات

افزودن دیدگاه