رویکردهای پژوهشی در حوزه سازماندهی اطلاعات: قواعد آر.دی.ای. در جهان و ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
تاریخ برگزاری: 
شنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
رویکردهای پژوهشی در حوزه سازماندهی اطلاعات: قواعد آر.دی.ای. در جهان و ایران

افزودن دیدگاه