جهانی‌شدن و مدل توسعه نظام آموزش عالی در ایران با رویکرد فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات

جهانی‌شدن و مدل توسعه نظام آموزش عالی در ایران با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۳۹۳
شابک: 
‏‫‬‭۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۸۵۴
۲۱۲ صفحه
۸۵,۰۰۰ ریال
چکیده

این کتاب با توجه به تاثیرات جهانی‌شدن و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روند توسعه نظام‌­ها و موسسات آموزش ­عالی، به بررسی جامع عوامل و موانع توسعه نظام آموزش­ عالی کشور از سطح حاکمیت تا سطح دانشگاه‌ها می‌­پردازد و مدلی بومی را برای توسعه مطلوب نظام آموزش­ عالی در ایران با رویکرد فاوا ترسیم می­‌نماید.

استناد: 

بیاتانی، محبوبه، حمیدرضا ریاحی، و داود کریم‌زادگان مقدم. ۱۳۹۳. جهانی‌شدن و مدل توسعه نظام آموزش عالی در ایران با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات. ویراسته حسین مختاری معمار. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه