مطبوعات‌ ایران‌: فهرست‌ تحلیلی‌ نشریات‌ آتش‌، آذر، آرزو، آرشیتکت‌، آزادگان‌، آسیا، ایران‌کنونی‌، نامه‌ اراک‌ (موجود در کتابخانه‌ ملی‌)

چکیده

فهرست‌ تحلیلی‌ چند نشریه‌ موجود در کتابخانه‌ ملی‌ ایران‌ است‌. در این‌ اثر، ضمن‌ آوردن‌ شناسنامه‌ نشریات‌، از جنبه‌های‌ سیاست‌ داخلی‌ وخارجی‌، مسائل‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ و فرهنگی‌ و نیز مسائل‌ مربوط به‌ نهادهای‌ حاکم‌ در ایران‌ نیز مورد بررسی‌ قرار گرفته‌اند. 

استناد: 

بیجاری‌، بیژن، صادق ‌پورحسن‌ طنابچی‌، علی‌اکبر عطرفی‌، محمود معتقدی‌، و محمدباقر مومنی. ۱۳۵۹. مطبوعات‌ ایران‌، فهرست‌ تحلیلی‌ نشریات‌ آتش‌، آذر، آرزو، آرشیتکت‌، آزادگان‌، آسیا، ایران‌کنونی‌، نامه‌ اراک‌ (موجود در کتابخانه‌ ملی‌). ش. ۱. تهران: مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه