‫فهرست پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور (۱۳۵۴-۱۳۵۰): انگلیسی، آلمانی، فرانسه

‏‫فهرست پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور (۱۳۵۴-۱۳۵۰): انگلیسی، آلمانی، فرانسه‬
۱۳۶۳
۲۷۸ صفحه
۳۰۰ ریال
چکیده

این‌ کتاب‌، شامل‌ مشخصات‌ ۱۶۰۵ عنوان‌ پایان‌‌نامه‌ به‌ زبان‌های‌ انگیسی‌، آلمانی‌ و فرانسه‌ و در محدوده‌ ۱۹۱۳ تا ۱۹۷۰ میلادی‌ مطابق‌ با ۱۲۹۲ تا ۱۳۴۹ شمسی‌ است‌ که‌ به‌ تفکیک‌ موضوع‌ است‌ و فهرستی‌ از نام‌ پدیدآورندگان‌ نیز به‌ زبان‌ فارسی‌ به‌ آن‌ اضافه‌ شده‌ است‌.

استناد: 

مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۳. ‏‫فهرست پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور (۱۳۵۴-۱۳۵۰): انگلیسی، آلمانی، فرانسه‬. تنظیم فاطمه درمنی‌عراقی، ملیحه شالچی‌آذر، شهین نعمت‌زاده، و مسعوده توفیق. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی.

افزودن دیدگاه