کتابشناسی برق- الکترونیک- مخابرات

کتابشناسی برق- الکترونیک- مخابرات
۱۳۶۶
۶۹ صفحه
۲۵۰ ریال
چکیده

طرح‌ تقسیم‌‎بندی‌ موضوعی‌ این‌ کتابشناسی‌ بر اساس‌ رده‌ TK (از طرح‌ طبقه‌بندی‌ کتابخانه‌ کنگره‌) تهیه‌ شده‌ که‌ در آن‌ کتاب‌ها با توجه‌ به‌ ارتباط موضوعی‌ در کنار یکدیگر معرفی‌ شده‌اند.

مشخصات‌ کتاب‌هایی‌ که‌ شامل‌ چند موضوع‌ جداگانه‌ بوده‌اند در هریک‌ از بخش‌های‌ موضوعی‌ مربوطه‌ به صورت‌ تکراری‌ آمده‌ است‌. برای‌ این‌ کتابشناسی‌ دو فهرست‌ نام‌ مولفان‌ و مترجمان‌ و عنوان‌ کتاب‌ها تهیه‌ شده‌ است‌.

استناد: 

فتاحی، رحمت‌الله. ۱۳۶۶. کتابشناسی برق- الکترونیک- مخابرات. ‏‫ت‍ه‍ران‌‬: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه