راهنمای‌ انتشارات‌ سازمان‌های‌ دولتی‌ ایران‌ (فهرست‌ سالانه‌ ۱۳۶۳)

راهنمای‌ انتشارات‌ سازمان‌های‌ دولتی‌ ایران‌ (فهرست‌ سالانه‌ 1363)
۱۳۶۷
۱۴۹ صفحه
۲۵۰ ریال
چکیده

این‌ راهنما حاوی‌ ۱۳۷۳ عنوان‌ کتاب‌، گزارش‌، و مجله‌ منتشر شده‌ در سال‌ ۱۳۶۳ است‌ و از دو بخش‌ تشکیل‌ شده‌ است‌، بخش‌ اول‌ متن‌ اصلی‌ و بخش‌ دوم‌ شامل‌ فهرست‌ها است‌. متن‌اصلی‌ به‌ ترتیب‌ الفبایی‌ نام‌ واحدها تنظیم‌ شده‌ است‌.

اطلاعات‌ کتابشناختی‌ هر نشریه‌ به طور کامل‌ آمده‌ است‌. بخش‌ فهرست‌ها شامل‌ فهرست‌های‌ موضوعی‌، اعلام‌، ادواری‎ها، و نشانی‌ ناشران‌ است‌.

فهرست‌ موضوعی‌ بر مبنای‌ طبقه‌بندی‌ نه‌گانه‌ یونسکو تنظیم‌ شده‌ و عناوین‌ نشریات‌ به‌ ترتیب‌ الفبا در زیر هر موضوع‌ آمده‌ است‌.

استناد: 

پورحسن طنابچی، صادق. ۱۳۶۷. راهنمای‌ انتشارات‌ سازمان‌های‌ دولتی‌ ایران‌ (فهرست‌ سالانه‌ ۱۳۶۳). تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی‏‫.

افزودن دیدگاه