راهنمای‌ ناشران‌ ایران

راهنمای‌ ناشران‌ ایران
گردآورنده: 
۱۳۶۷
۶۰ صفحه
۲۰۰ ریال
چکیده

راهنمای‌ ناشران‌ ایران صورتی‌ است‌ الفبایی‌ از نام‌ و نشانی‌ ناشرین‌ حرفه‌ای‌ ایران‌. شیوه‌ تنظیم‌ این‌ فهرست‌ الفبایی‌ نام‌ ناشر و بر اساس‌ معروف‌ترین‌ جز از نام‌ تنظیم‌ شده‌ است‌ و از صورت‌های‌ دیگر نام‌، به‌ نام‌ منتخب‌ ارجاع‌ داده‌ شده‌ است‌.

سایر ارجاعات‌ به‌ کار برده‌ شده‌ شامل‌ ارجاع‌ از نام‌ قدیم‌ به‌ نام‌ جدید، از سازمان‌ مادر به‌ واحد انتشاراتی‌، و از نام‌ یک‌ همکار به‌ نام‌ همکار دیگر است‌.

استناد: 

پریرخ، مهری. ۱۳۶۷. راهنمای‌ ناشران‌ ایران. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه