ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍س‍ت‍ن‍د اس‍ام‍ی‌ م‍وس‍س‍ات‌ و سازمان‌های‌ دول‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍س‍ت‍ن‍د اس‍ام‍ی‌ م‍وس‍س‍ات‌ و سازمان‌های‌ دول‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
پدیدآور: 
۱۳۶۸
۳۰۴ صفحه
۱,۰۰۰ ریال
چکیده

فهرست‌نویسی‌ انتشارات‌ سازمان‌ها و موسسات‌، به‎ویژه‌ از لحاظ تعیین‌ سرشناسه‌ برای‌ فهرست‎نویسان‌ همواره‌ با مشکلات‌ زیادی‌ همراه‌ بوده‌ است‌. برای‌ رفع‌ این‌گونه‌ مشکلات‌، تهیه‌ فهرست‌ مستندی‌ از اسامی‌ این‌ موسسات‌، لازم‌ است‌.

کتاب‌ حاضر، اسامی‌ و تغییرات‌ اسامی‌ و تشکیلاتی‌ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات‌ و نهادها و تشکیلات‌ داخلی‌ آنها را تا پایان‌ سال ‌۱۳۶۵ دربرمی‌گیرد.

استناد: 

بهنام، مهوش. ۱۳۶۸. ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍س‍ت‍ن‍د اس‍ام‍ی‌ م‍وس‍س‍ات‌ و سازمان‌های‌ دول‍ت‍ی‌ ای‍ران‌. ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‏‫، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه