فهرست‌نویسی‌ کامپیوتری

فهرست‌نویسی‌ کامپیوتری
پدیدآور: 
۱۳۷۳
۲۱۵ صفحه
۳,۰۰۰ ریال
چکیده

کتاب فهرست‌نویسی کامپیوتری یک کتاب درسی و مربوط به درس فهرست‌نویسی یک از دروس پایه و مهم رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی است.

کتاب حاضر در نه فصل ترجمه شده است و فصل دهم آن به آینده اختصاص دارد. تغییرات سریعی که در زمینه کامپیوتر و ماشینی نمودن برنامه‌ها و خدمات کتابخانه‌ای روی می‌دهد، باعث شد تا از ترجمه آن خودداری شود.

استناد: 

هانتر، اریک. بی‌تا. فهرست‌نویسی‌ کامپیوتری. ترجمه جعفر مهراد، و مجید آذرخش. ۱۳۷۳. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران‏.

افزودن دیدگاه