هدف‌های سیاست اطلاعات علمی: پیشنهادهای «یونی‌سیست»

پدیدآور: 
۱۳۶۲
۸۲ صفحه
چکیده

نشریه پیش‏رو، ترجمه دومین اثر از مجموعه جزوه‎ها، راهنماها، و دستورعمل‏‌هایی است که شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی و فنی (یونی‏‌سیست) با هدف شناساندن اهمیت اطلاعات علمی و تشریح هدف و وظایف مراکز اطلاع‌رسانی منتشر کرده است. ماموریت یونی‌‏سیست به عنوان یکی از برنامه‎های یونسکو که از سال ۱۹۶۶ هدف هدایت جریان انقلاب اطلاعاتی را دنبال می‏‌کند، ایجاد امکانات مبادله اطلاعات علمی و فنی بین دانشمندان و پژوهشگران کشورهای جهان و هماهنگسازی روش‌های گردآوری، ذخیره، بازیابی، و اشاعه اطلاعات است.

مرکز اسناد و مدارک علمی ضمن بررسی مداوم رهنمودها و پیشنهادهای یونی‏‌سیست تعدادی از نشریه‏‌های یونی‎سیست را برای آشنایی بیشتر دست‏‌اندرکاران امر اطلاع‌‏رسانی ترجمه کرده است. اولین نشریه پیش‌تر در سال ۱۳۵۹ با عنوان سیاست اطلاعاتی در خدمت رشد و توسعه منتشر شد. نشریه حاضر دومین اثر از همین مجموعه است.

همچنین مرکز اسناد و مدارک علمی هم زمان با انتشار این نشریه که حاوی پیشنهادهای مفیدی برای بهبود نظام‌های اطلاعاتی است، تلاش کرده با انتخاب روش‌هایی متناسب با نیازهای اساسی کشور، توصیه‌های یونی‌سیست را در عمل به کار ببندد و تا کنون با تهیه فهرست‌نامه‌ها، مقاله‌نامه‌ها، کتاب‌نامه‌ها و راهنماهای مورد نیاز در کار پژوهش، برقراری نظام امانت بین کتابخانه‎ها، کمک به ایجاد و بازسازی مراکز اطلاعاتی کشور، ارائه خدمات مشاوره‏ای و حرفه‎ای، عضویت در سازمان‏‌های اطلاع‌‏رسانی دیگر کشورها، شناسایی توان اطلاعات علمی کشور و تهیه طرح پیشنهادی شبکه اطلاع‌‏رسانی علمی و فنی توانسته گام‎های موثری در راه رسیدن به هدف‏‌های سیاست اطلاعات علمی در کشورمان بردارد.

استناد: 

یونسکو. ۱۳۶۲. هدف‌های سیاست اطلاعات علمی: پیشنهادهای «یونی‌سیست». تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی.

افزودن دیدگاه