مجموعه‌سازی مشارکتی: راهنمای عملی برای کتابخانه شما

مجموعه‌سازی مشارکتی: راهنمای عملی برای کتابخانه شما
مترجم: 
۱۳۸۸
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۶۴۹
۲۶۳ صفحه
۵۵,۰۰۰ ریال
چکیده

هدف این کتاب جمع نمودن عناصر لازم برای شروع و تثبیت برنامه مجموعه‌سازی مشارکتی است. این کتاب رویکردی عملی نسبت به مسائل عمده مربوط به مجموعه‌سازی مشارکتی برای مدیران کتابخانه‌ها، کارکنان مجموعه‌سازی و متخصصان موضوعی فراهم می‌سازد. اولین فصل کتاب زمینه‌ای برای مجموعه‌سازی مشارکتی عرضه می‌کند که پیشرفت‌های انجام شده اخیر را خلاصه کرده و مسیرهایی را برای مشارکت در آینده پیشنهاد می‌دهد. فصل دوم مربوط به مزایا و موانع مجموعه‌سازی مشارکتی است که توجیهی برای فعالیت‌های مشارکتی ارائه می‌دهد. فصل سوم اصول برنامه‌های مجموعه‌سازی مشارکتی موفق اعم از سنتی یا ابتکاری را تعریف می‌نماید. در فصل‌های بعدی نیز، وضعیت موجود، پیش‌نیازها و منابع موردنیاز، همکاری کارآمد در مجموعه‌سازی مشارکتی، توافقنامه‌های قانونی، تبلیغ و آگاهی‌رسانی، سنجش و ارزیابی و توسعه و ترویج برنامه‌های مجموعه‌سازی مشارکتی ارائه گردیده است.

استناد: 

بورگت، جیمز، جان هار، و لیندا ال. فیلیپس. ۲۰۰۴. مجموعه‌سازی مشارکتی: راهنمای عملی برای کتابخانه شما. ترجمه مهدی شقاقی. ۱۳۸۸. ویراسته حسین مختاری معمار. ‏‫تهران‬: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه