طراحی فرایند دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت

طراحی فرایند دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت
۱۳۹۵
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۹۷۷
۱۵۹ صفحه
۱۲۰,۰۰۰ ریال
چکیده

کتاب پیش‌رو، با رویکردی سیستمی نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت را برای تمامی سازمان‌ها به شکل عمومی تشریح می‌کند؛ و البته مدل معرفی‌شده برای آن دسته از سازمان‌های آموزش‌محور که دوره‌های حرفه‌ای و تخصصی کوتاه‌مدت ارائه می‌کنند، کاملا مناسب است. مطالب در چهار فصل و دو پیوست ارائه شده است، در فصل اول مفاهیم مرتبط با نیاز سازمان‌های امروزی به دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت مرور خواهد شد. در فصل دوم کتاب مدل فرایندی برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت در سه مرحله  پیش از اجرای دوره، اجرای دوره و پس از اجرای دوره تشریح خواهد شد. در فصل سوم کتاب تلاش شده است تا اعضای کارگروه برنامه‌ریزی سازمان حتی‌الامکان با مراحل و فنون برنامه‌ریزی آموزشی آشنا شوند، این مراحل عبارتند از: نیازسنجی آموزشی، تعیین اهداف آموزشی، طراحی پروفایل و زیرپروفایل فراگیر، طراحی مواد دوره آموزشی، طراحی مواد ارزشیابی دوره آموزشی. فصل چهارم کتاب راهنمای اجرای دوره‌ آموزشی کوتاه‌مدت را ارائه خواهد کرد و به صورت مختصر و در حد یادآوری نکاتی را که یک مسئول اجرایی باید در هنگام اجرای دوره‌ آموزشی مد نظر قرار دهد، ارائه می‌کند.

استناد: 

ابویی اردکان، محمد، و ندا سلطان‌محمدی. ۱۳۹۵. طراحی فرایند دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه