مدل تعالی موسسه‌های پژوهشی

مدل تعالی موسسه‌های پژوهشی
۱۳۹۰
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۷۴۸
۲۳۰ صفحه
۶۰,۰۰۰ ریال
چکیده

کتاب مدل تعالی موسسه‌های پژوهشی، نگرشی نوین به رشد و توسعه این موسسه‌هاست که تلاش دارد حرکت آنها را در مسیر تعالی راهبری کند. با بهره‌گیری از این مدل، ضمن ارزیابی و بررسی سطح فعلی مدیریت مراکز پژوهشی، امکان برنامه‌ریزی و مدیریت بهبودهای سازمانی در چارچوبی یکپارچه و مستمر فراهم می‌شود. در این کتاب تلاش شده تا با زبانی ساده و کاربردی، مفاهیم و ابزارهای تعالی سازمانی به موسسه‌های پژوهشی معرفی گردد. کتاب مذکور منتج از اجرای طرح پژوهشی «تدوین مدل ارزیابی موسسه‌های پژوهشی براساس مدل تعالی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) و اجرا در سه پژوهشگاه منتخب وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری»، به سفارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در «موسسه مطالعات سیاست‌گذاری، مدیریت و نوآوری سینا» تدوین شده است.

استناد: 

روغنی، مرتضی، سیداحمد حسین‎زاده، و مهرناز حیدری. ۱۳۹۰. مدل تعالی موسسه‌های پژوهشی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه