تحلیل استنادی ماخذ پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تحلیل استنادی ماخذ پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
نویسنده: 
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۷
شماره: 
۱ و ۲
شماره صفحه (از - تا): 
۲۷-۳۹
چکیده

این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل استنادی ماخذ پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران انجام یافته است. بدین منظور با استفاده از شیوه شناخته‌شده کتاب‌سنجی و با کمک روش توصیفی-تحلیلی، ماخذ ۳۱۰ پایان‌نامه کارشناسی ارشد موجود در مرکز که در مجموع شامل ۱۸۰۸۳ استناد بودند مورد بررسی قرار گرفت. پس از جمع‌آوری داده‌ها، استنادها بر اساس نوع، پوشش زمانی، زبان و محل نشر و با استفاده از روش‌های آماری چون دسته‌بندی داده‌ها بر حسب توزیع فراوانی، تعیین میانگین، نمودار و محاسبه نیم‌عمر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS10 و EXCEL استفاده گردید.

استناد: 

صدیقی، مهری. ۱۳۸۰. تحلیل استنادی ماخذ پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. فصلنامه اطلاع‎رسانی ۱۷ (۱ و ۲): ۲۷-۳۹.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه