بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله

بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله
نویسنده: 
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۵
شماره: 
۱ و ۲
شماره صفحه (از - تا): 
۷-۱۸
چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل و راهکارهای موثر در رفع نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله در دو حوزه پژوهشی می‌باشد. در این مطالعه ارتباط بین متغیرهای نوع کار، مدرک تحصیلی، و تجربه محققین با میزان استفاده آنها از منابع اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، ابتدا با منابع و روش‌های کسب اطلاع در جامعه فوق آشنا می‌شویم و سپس مسائل و مشکلات آن‌ها در راه تامین نیازهای اطلاعاتی تعیین می‌گردد.

استناد: 

صدیقی، مهری. ۱۳۷۸. بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله. فصلنامه اطلاع‎رسانی ۱۵ (۱ و ۲): ۷-۱۸.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه