رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها ‏(مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران)

رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها ‏(مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران)
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۷
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۳۳-۵۲
چکیده

بحث مدیریت زنجیره تأمین از مهم‌ترین بحث‌های حاضر در سازمان‌ها می‌باشد. اما وجود مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سازمان‌ها را تشویق به استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار هدایت نموده است. چون‌که زنجیره تامین پایدار عبارت است از بهبود عملکرد طولانی‌مدت زنجیره تامین جهت رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در زنجیره تأمین سنتی می‌باشد. با توجه به اینکه زنجیره‌های تامین در سال‌های اخیر به سرعت رشد یافته‌اند و تنها توجه نمودن بر عملکرد اقتصادی برای بهینه‌سازی هزینه‌ها نمی‌تواند سبب توسعه پایدار در زنجیره تأمین شود لذا تاثیر فعالیت‌های گوناگون درگیر در زنجیره تأمین بر زندگی اجتماعی و مسایل زیست محیطی که منجر به توسعه پایدار می‌گردد را نیز باید در نظر گرفت. در این تحقیق هدف ارزیابی و رتبه‌بندی تامین‌کنندگان زنجیره تامین پایدار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. به اینصورت که ابتدا با استفاده از مطالعات قبلی در این حوزه به شناسایی متغیر‌های مهم انتخاب تامین‌کنندگان زنجیره تامین پایدار با توجه به سنجه‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی برای شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ می‌پردازیم. بعد از آن با توجه به مصاحبه با خبرگان این حوزه شاخص‌ها را کاهش دادیم. در نهایت با استفاده از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به رتبه‌بندی تامین‌کنندگان زنجیره تامین پایدار شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه پرداختیم.

استناد: 

عقا، محمد کاظم، و علی نعیمی صدیق. ۱۳۹۷. رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها ‏(مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران). نشریه مدیریت فردا ۱۷ (۴): ۳۳-۵۲.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه