اصطلاح‌نامه شیمی

اصطلاح‌نامه شیمی
نویسنده: 
دومین هم‌اندیشی مسائل واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی
تهران
تاریخ کنفرانس: 
سه شنبه - ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۲ تا پنجشنبه - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۲
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

ویژگی‌های خاص واژگان شیمی لزوم نگاهی تخصصی به نمایه‌سازی و چکیده‌‌نویسی را دو چندان می‌کند. از آنجا که هم نمایه‌ساز و چکیده‌نویس شیمی و هم کاربر‌ جوینده اطلاعات شیمی نیازمند زبان و محیط خاص ذخیره و جست‌و‌جوی اطلاعات شیمی می‌باشند، اصطلاح‌نامه شیمی در این میان نقشی کلیدی را داراست. در این مقاله ابتدا به قسمتی از ویژگی‌های واژگان شیمی و سپس به برخی از فعالیت‌های انجام یافته و در حال انجام برای ایجاد اصطلاح‌نامه شیمی اشاره می‌شود.

استناد: 

رجبی، تقی. ۱۳۸۲. اصطلاح‌نامه شیمی. مقاله ارائه‌ شده در دومین هم‌اندیشی مسائل واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه