کتابخانه دیجیتالی

کتابخانه دیجیتالی: سیستم، سازمان، یا نهاد؟

کتابخانه دیجیتالی: سیستم، سازمان، یا نهاد؟

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

برگزاری سخنرانی علمی «کتابخانه دیجیتالی: سیستم، سازمان، یا نهاد؟»

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در این نشست با عنوان «کتابخانه دیجیتالی: سیستم، سازمان، یا نهاد؟» حمیدرضا مختاری‌اسکی، به عنوان سخنران و دکتر فاطمه شیخ‌شعاعی، دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی به عنوان پنلیست به سخنرانی خواهند پرداخت.

سرفصل‌های این سخنرانی عبارتند از:

  • نگاهی به تاریخچه
  • ...
کتابخانه دیجیتال و کشورهای در حال توسعه: فرصت‌ها و چالش‌ها

کتابخانه دیجیتال و کشورهای در حال توسعه: فرصت‌ها و چالش‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو

صفحه‌ها