ارائه چارچوبی برای ارزیابی پایگاه وب پژوهشگاه‌ها از منظر معماری اطلاعات: مطالعه موردی وبگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده

در عصر حاضر که حجم اطلاعات به صورت نمایی در حال افزایش است، و کاربران گزینه‌های زیادی برای دسترسی به اطلاعات مورد نیازشان دارند، عرضه این اطلاعات در محیط وب باید با دقت بیشتری صورت گیرد. از این رو اگر سازمان‌ها به دنبال جلب رضایت  کاربران خود در استفاده از وبگاه‌هایشان هستند باید ضمن شناخت نیازها و رفتار کاربران، درک روشنی از اهداف کسب‌وکار خود و نوع محتوایی داشته باشند که قصد ارائه آن را در بستر وب دارند. بنابراین عناصر اطلاعاتی باید به نحو مناسبی سازماندهی و برچسب‌زنی شوند تا بتوانند به راحتی در دسترس کاربران قرار گرفته و قابل فهم باشند. چنین چالش‌هایی موضوع معماری اطلاعات، به عنوان یک حوزه عملی و یک زمینه پژوهشی است.

نقش معماری اطلاعات در کاربردپذیری محیط‌های اطلاعاتی از یک سو و جایگاه پژوهشگاه‌ها در پاسخگویی به سوالات تخصصی جامعه و نیاز آن‌ها به ایجاد بستری اطلاعاتی برای تعامل هدفمند و سازنده با مخاطبان و کاربران خود از سوی دیگر، اهمیت به کارگیری اصول معماری اطلاعات در این سازمان‌ها را برجسته می‌سازد. با توجه به آنچه گفته شد در این پژوهش قصد داریم تا ضمن تبیین مفهوم معماری اطلاعات، به بررسی و معرفی ابعاد مختلف آن بپردازیم. سپس با بهره‌گیری از روش‌های اجماع، چارچوبی نظری برای ارزیابی معماری اطلاعات در وبگاه‌ پژوهشگاه‌ها به عنوان بستر اصلی تعامل با کاربران سازمان پیشنهاد خواهیم داد. در ادامه چارچوب مذکور را در یک مطالعه موردی برای ارزیابی وبگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از منظر معماری اطلاعات به‌کار خواهیم گرفت. در نهایت نقاط قوت و ضعف معماری اطلاعات وبگاه پژوهشگاه را با توجه به یافته‌های پژوهش بیان خواهیم کرد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

صدیقی، امیرحسین. زودآیند. ارائه چارچوبی برای ارزیابی پایگاه وب پژوهشگاه‌ها از منظر معماری اطلاعات: مطالعه موردی وبگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. تهران: پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه