خبر

‌کتاب «مدل‌ها و روش‌های مدیریت کیفیت داده» منتشر شد

‌کتاب «مدل‌ها و روش‌های مدیریت کیفیت داده» منتشر شد

کتاب «مدل‌ها و روش‌های مدیریت کیفیت داده: نگرشی کاربردی بر داده‌های علم و فناوری» نوشته دکتر محمدجواد ارشادی، و محمدمهدی ارشادی منتشر شد.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» کتاب «مدل‌ها و روش‌های مدیریت کیفیت داده: نگرشی کاربردی بر داده‌های علم و فناوری» نوشته دکتر محمدجواد ارشادی، و محمدمهدی ارشادی توسط انتشارات ایرانداک و نشر چاپار به چاپ رسید.

با توجه به‌ ضرورت بررسی ابعاد مختلف پایگاه‌های داده و چگونگی روند تولید آن‌ها، کتاب (مدل‌ها و تکنیک‌های مدیریت کیفیت داده) تنظیم‌ شده است. در این کتاب تلاش شده تا با بررسی معیارهای داده و مدل‌های مدیریت کیفیت داده، پاسخی مناسب برای رفع تناقضات و ناسازگاری‌های پایگاه‌های داده بیان گردد. برای این منظور، در ابتدا به بررسی مفاهیم کنترل و مدیریت کیفیت پرداخته شده و چگونگی استفاده از آن‌ها در بررسی کیفیت داده‌ها بیان شده است. سپس مبانی کیفیت داده و اطلاعات مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته تا روش‌ها، مراحل، گام‌ها، استراتژی‌ها و تکنیک‌های مرتبط با ابعاد مختلف کیفیت داده مشخص شود. سپس مدل‌های مختلف مدیریت کیفیت داده تعریف و بررسی شده است؛ هریک از مدل‌های بررسی‌ شده دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاصی هستند که موجب سهولت در استفاده از آن‌ها می‌شود. در فصل آخر به کاربرد مفاهیم کیفیت داده در علم و فناوری پرداخته شده و پس از بررسی روند ثبت پایان‌نامه‌ها در سامانه ثبت، روند جدیدی برای آن پیشنهاد شده تا مشکلات مدل قبلی برطرف گردد. همچنین بتوان از سایر مزایای بالقوه داده‌های ثبت‌شده در این پایگاه داده، به‌ طور مناسب استفاده کرد.

افزودن دیدگاه