پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی سواد اطلاعاتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۹

سرفصل‌های سخنرانی:

  •  اصالت و قابلیت سواد اطلاعاتی؛
  •  اهمیت context/بافت در درک و اجرای عملی سواد اطلاعاتی؛
  •  سهم رویکردهای موجود در شفاف‌سازی بافت سواد اطلاعاتی؛
  •  روش نوین پژوهش سواد اطلاعاتی در بافت؛
  • وضعیت پژوهش سواد اطلاعاتی در ایران؛
  •  نقش رویکرد پژوهشی نوین در بسط و تعمیق پژوهش سواد اطلاعاتی در کشور.
کلیدواژه: 
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی سواد اطلاعاتی

افزودن دیدگاه