چارچوبی برای موفقیت مدیریت پردیس‌های مجازی دانشگاهی در ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
تاریخ برگزاری: 
۲۷ دى ۱۳۹۱

طرح کلی: 

مجموعه عوامل ذی‌نفعان/ انسانی:

  • انتظارات دانشجوی مجازی؛
  • نقش و مهارت‌های مورد نیاز استاد و دستیار آموزشی در محیط مجازی؛
  • جایگاه و وظایف مدیریت و کارشناسان پردیس‌های مجازی دانشگاهی.

مجموعه عوامل فرایندی/ روش‏‎شناختی:

  • روش‌شناسی (متدولوژی) یادگیری الکترونیکی در پردیس‌های مجازی دانشگاهی؛
  • مدل بلوغ پردیس مجازی دانشگاهی؛
  • فرایندهای ارزیابی در پردیس‌های مجازی دانشگاهی؛

مجموعه عوامل سیستمی/فناورانه:

  • سیستم‌های مدیریت یادگیری و پرتال‌های آموزشی؛
  • نسل‌های جدید تولید محتوا؛
  • همیت سیستم‌های یکپارچه در پردیس‌های مجازی دانشگاهی.

برگزارکنندگان: انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) با همکاری پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران

چارچوبی برای موفقیت مدیریت پردیس‌های مجازی دانشگاهی در ایران

افزودن دیدگاه